A

Hexis

Praktiske Grunde udgives af Foreningen Hexis - Nordisk forum for kultur- og samfundsvidenskab. Hexis er et tværfagligt netværk for kritisk diskussion og faglig udveksling mellem de mange forskere og studerende, der i forskellige institutionelle sammenhænge arbejder med spørgsmål, problemstillinger og tilgange, som i bred forstand er inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieu. Hexis blev dannet i år 2000 af en gruppe yngre danske forskere inden for samfundsvidenskab og humaniora. Målet var at skabe et forum, hvor de mangfoldige emner, som Bourdieu og hans gruppe i Paris havde beskæftiget sig med, kunne diskuteres og videreføres med selvstændig empirisk forskning på dansk og nordisk grund. Hexis' ca. 90 medlemmer repræsenterer en bred vifte af fag fra sociologi, statskundskab og historie til litteratur, pædagogik og kulturstudier m.v.

Se nærmere om Hexis på foreningens hjemmeside: www.hexis.dk