Søg:
Praktiske Grunde
ForsideOm tidsskriftetRedaktionAdvisory boardForfattervejledningKontaktHexis
Forside Pratiske Grunde 2010/4

Praktiske Grunde
Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab

Nr. 4 / 2010
96 sider


Udgivet af foreningen Hexis forum for samfundsvidenskabelig forskning
www.hexis.dk
ISSN 1902-2271

TEMA: SPRÅKEN, SKOLAN, SAMHÄLLET
DE MODERNA SPRÅKENS MARKNAD I SVERIGE
Forside
PDF Download
Indhold og kolofon
3-4
PDF Download
Språken, skolan, samhället: Ett temanummer om de moderna språken och deras marknad i Sverige
Bo G. Ekelund
5-14
PDF Download
Språkens numerärer: Elever och studenter på språkutbildningar i Sverige, 1960-2010
Mikael Börjesson & Emil Bertilsson
15-40
PDF Download
Avancerade språkstudier som konkurrensfördel: Fallet engelska i gymnasieskolan
Josefine Krigh & Ida Lidegran
41-56
PDF Download
Mästaren och marknaden: 1800-talets privata språkundervisning i Stockholm
Peter Bernhardsson
57-68
PDF Download
Språkresor: Ackumulation av språkkapital eller konsumtion av upplevelser?
Ola Winberg
69-88
PDF Download
Nyhedsbrevet #43
89-96
PDF Download
Det Samlede nummer
1-96
PDF Download