A

Redaktion

Redaktør: Kim Esmark

Redaktionspanel Danmark: Ole Hammerslev, Carsten Sestoft, Jens Arnholtz, Christian Sandbjerg Hansen, Kristian Larsen, Marianne Høyen

Redaktionspanel Sverige: Donald Broady, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Ida Lidegran

Redaktionspanel Norge: Johannes Hjellbrekke, Marte Feiring

Kontakt

Redaktionen på Praktiske Grunde kan kontaktes pr. e-mail på adressen:

praktiskegrunde@hexis.dk