Søg:
Praktiske Grunde
ForsideOm tidsskriftetRedaktionAdvisory boardForfattervejledningKontaktHexis
Forside nyeste nummer af Praktiske Grunde

Praktiske Grunde
Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab
Udgivet siden 2007 af foreningen Hexis - forum for samfundsvidenskabelig forskning
www.hexis.dk
ISSN 1902-2271

REDAKTION

Redaktør: Kim Esmark

Redaktionspanel Danmark: Ole Hammerslev, Carsten Sestoft, Jens Arnholtz, Christian Sandbjerg Hansen, Kristian Larsen, Marianne Høyen

Redaktionspanel Sverige: Donald Broady, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Ida Lidegran

Redaktionspanel Norge: Johannes Hjellbrekke, Marte Feiring