A
Hent hele nummeret som pdf

Tema: Språken, skolan, samhället

De moderna språkens marknad i Sverige

Hent pdf
Forside
side
3-4
Hent pdf
Indhold & kolofon
side
5-14
Hent pdf
Språken, skolan, samhället: Ett temanummer om de moderna språken och deras marknad i Sverige
Bo G. Ekelund
side
15-40
Hent pdf
Språkens numerärer: Elever och studenter på språkutbildningar i Sverige, 1960-2010
Mikael Börjesson & Emil Bertilsson
side
41-56
Hent pdf
Avancerade språkstudier som konkurrensfördel: Fallet engelska i gymnasieskolan
Josefine Krigh & Ida Lidegran
side
57-68
Hent pdf
Mästaren och marknaden: 1800-talets privata språkundervisning i Stockholm
Peter Bernhardsson
side
69-88
Hent pdf
Språkresor: Ackumulation av språkkapital eller konsumtion av upplevelser?
Ola Winberg
side
89-96
Hent pdf
Nyhedsbrevet #43
side
1-96
Hent pdf
Det samlede nummer