A
2023
1
Tema: Mit møde med Bourdieu
2022
1
Varia
Artikeloversigt
 • Kampen om gerningen - en analyse af kampen om erhvervsinteresser i Sagførersamfundet
 • Kødelige begreber i praksis
 • Feltanalysen som ufuldendt projekt (Anmeldelse)
 • Lov som reproduktion og revolution (Anmeldelse)
2021
2
Varia
Artikeloversigt
 • Bourdieu's 'The Force of Law'. Interview with Richard Terdiman
 • Folkeskolens sociale rum af trivsel. Hvordan er oplevelser af og med kroppen med til at skabe forskelle i adgang til trivsel blandt elever i 5., 7. og 9. klasse i den danske folkeskole?
 • Samarbejde med pårørende: Hvorfor kan det være en udfordring?
 • En kvindelig mønsterbryders socioanalyse
2021
1
Tema: Bourdieu efter Bourdieu
2020
3-4
Varia
Artikeloversigt
 • Bourdieu and the Strategic Organisation of Time in Organisations
 • "Men hun er ikke sånn typisk leder" - Barnehagelæreres fortolkninger av lav lekestatus i foreldresamtaler
 • Hvad siger Bourdieu og Foucault om dyrkelse af sundhedskroppen? Komparation mellem sociologiske og socialfilosofiske positioner
2020
1-2
Varia
Artikeloversigt
 • Bidrag til Pierre Bourdieus retssociologi og den retlige transformationsproces
 • "Le droit communitaire - c'est moi!" Statsmonopol, national ret og euro-integrationisme i tiden efter Danmarks indtræden i EF
 • Sundhedskapital blandt danske sundhedsprofessionelle. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af kropsopfattelser og distinktion blandt forskere, klinikere og studerende i Danmark
 • Note om forskningskulturer
2019
3-4
Tema: Sociologi og historie
2019
1-2
Tema: Sociale og professionelle praktikker i praxeologisk perspektiv (II)
2018
3-4
Varia
Artikeloversigt
 • Outline of the History of Neurohabilitation in Denmark - a Sociological Perspective
 • Kønnene i sociologisk krydsild: Gør det mandlige personale i børnehaverne egentlig nogen forskel?
 • Implicitte og eksplicitte krav til krop og sprog i det systematiske arbejde med børnehavebørns sociale kompetencer
 • Hvad er en disposition?
2018
1-2
Varia
Artikeloversigt
 • Fire tværgående principper for at bruge Bourdieu
 • Himmel och helvete: Framgång, ambivalens och habitus bland professionella musiker
 • Blødere eller hårdere med årene? En sociologisk analyse af fængselsbetjentes arbejdsfortællinger
 • ”Det har altid været vigtigt at kunne bruge hovedet” – om senfølger og livet med erhvervet hjerneskade
 • Hverdagspraksis: Når stedet er både medspiller og modspiller
2017
3-4
Varia
Artikeloversigt
 • Praksis og symbolsk magt hos Bourdieu: Set fra Berkeley
 • Coherence in the Danish Healthcare System: The Endeavour of Governing Healthcare
 • The Return of The Repressed: The Social Structure of Dreams. Contribution to a Social Oneirology
 • Dominans med dobbelte implikationer – mænd i omsorgsfag
2017
1-2
Tema: Social and Professional Practices in Praxeologic Perspective
2016
3-4
Tema: Velfærdsorganisering og transformation
2016
1-2
Varia
Artikeloversigt
 • Habitus: en koncis genealogi og anatomi
 • Music, Ideology, and Emerging Political Elites: Musical Taste and Aesthetic Sensibilities among Young Politicians in Norway
 • Ind i rammen: beslutningsprocessen om at omlægge erhvervsskolernes pædagogikum til en diplomuddannelse
 • Anskuelse og opdeling af elever der præsterer lavt i matematikundervisningen
 • Vanskelig opvækst: en ressource i arbejdet med det vanskelige
 • På afstand, med forståelse
 • Samarbejde på tværs eller centralisering pr. symbolsk decentralisering?
2015
3-4
Varia
Artikeloversigt
 • At undervise i Bourdieu
 • Brukermedvirkningens uttrykk og virkning i barnevernets undersøkelser - et maktanalytisk perspektiv
 • Sammenhænge mellem social oprindelse og pædagogiske profiler blandt personalet i danske børnehaver
2015
1-2
Tema: Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer
2014
3-4
Tema: Hållbar utveckling som utbildningsområde
2014
1-2
Tema: Loïc Wacquant
2013
4
Varia
Artikeloversigt
 • The diversity of 'progressive school pedagogues' 1929-1960: A space of opposites making society making the child
 • Musikken som mål og middel: Kvinder i det danske rockfelt, 1974-79
 • Ambitiøst projekt om en praxeologisk sygeplejevidenskab
 • Manet som selvportræt
2013
3
Varia
Artikeloversigt
 • Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma
 • Pierre Bourdieu's kurs om staten på Collège de France 1989-1992
 • Symbolsk kapital og socialklasser
 • Note om at oversætte Bourdieu
2013
1-2
Tema: Velfærdsstat, sundhed og kroppe under forandring
2012
4
Tema: Political Capital
2012
2-3
Tema: Stat og eliter under forandring
2012
1
Varia
Artikeloversigt
 • "Mit sprog er en hybrid: norske ord og sætninger i en halvdansk indpakning" - sproglig tilpasning til norsk blandt danskere i Norge som sociolingvistisk eksempel på brug af korrespondanceanalyse
 • Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850: Om positioner, kampe, videnskab og praksis i medicinsk felt
 • Bourdieus forelæsninger om statens genese
 • Enestående universitetshistorie
2011
4
Tema: Expansion og radikalisering av högre studier i Sverige, 1962 - 1987
2011
2-3
Tema: Distinction i Danmark
2011
1
Varia
Artikeloversigt
 • 'Integrationisme' i pædagogisk forskning og professionalisme
 • Fält, skuggfält och gränsdragningsarbete: Teoretiska verktyg för analys av läroboksforskning
 • Social alkymi, konsekration, reproduktion - resume, analyse og kritik af Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark
 • Tilbageblik på Homo academicus: Interview med Pierre Bourdieu, 1997
2010
4
Tema: Skolen, språket, samhället
2010
3
Varia
Artikeloversigt
 • Det norske journalistiske feltet
 • Regression og geometrisk data analyse (2. del)
 • Multippel korrespondanseanalyse (anmeldelse)
 • Med Bourdieu i empirien (anmeldelse)
2010
1-2
Tema: Bourdieu og staten
2009
4
Tema: Lärerutbildningens hierarkier
2009
3
Varia
Artikeloversigt
 • Social positions and young people's health: A Bourdieu'ian critique of dominant conceptualisations of social capital
 • Selskabstømning i akademiet
 • Filosofi som erhverv
 • Kampen mellem kultureliterne - i anledning af Rune Lykkebergs bog (1)
 • Hvad med økonomien? - i anledning af Rune Lykkebergs bog (2)
2009
1-2
Tema: Det religiøse felt
2008
3-4
Varia
Artikeloversigt
 • På sporet af den levede tid? Oral history i teori og praksis
 • Felteffekt og korpseffekt
 • I anledning af Bourdieus Felteffekt og korpseffekt
 • Livshistorieforskning og kvalitative interview - nogle bemærkninger til Anders Mathiesens debatanmeldelse
2008
2
Varia
Artikeloversigt
 • Til historien om det sociale arbejde med børn og unge
 • Billeder af byer i forfald - essay om Mantua, Philadelphia
 • Wacquant og habitusteorien i praksis - omtale af Body and Soul - Notebooks of An Apprentice Boxer
 • Ghettoer og anti-ghettoer - en diagnostik af den nye urbane fattigdom
 • Habitus - en praktisk orienteringssans
 • Livshistoriske og feltanalytiske interviewanalyser - reviewessay: Livshistorieforskning og kvalitative interview
 • Replik
2008
1
Tema: Kunsten at blive kunstner
2007
3-4
Varia
Artikeloversigt
 • Regression og geometrisk data analyse (1. del)
 • Forskning og handling
 • Anmeldelser
2007
2
Varia
Artikeloversigt
 • Videnskaben mellem kontinuitet og brud - hvad siger den historiske epistemologi og kan pædagogik og sociologi lære af den?
 • Who Are the Masters of the Treaties? Law and Politics in the Birth of European Constitutionalism
 • Anmeldelser
2007
1
Varia
Artikeloversigt
 • Konstruktionen af et internationalt felt af retlig assistance: USA, EU og to forskellige produktionsmetoder
 • Kommunikation, krop og modernitet i Charlie Chaplins Modern Times
 • Verdens elendighed - en dobbelt udfordring (interview)
 • European Integration: Scientific Object or Political Agenda?
 • Anmeldelser